Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Příspěvky

Zatím klid...ale

30. 3. 2019

V posledních letech se zájem o obnovitelné zdroje energie poněkud změnil, a to také díky našemu tlaku. Investoři, kteří logicky hledají především maximální zisky bez ohledu na ostatní související věci si záhy našli nové pole neorané. Boom kolem sluneční energie, kolem fotovoltaiky byl podobný tomu větrnému a zdá se, že dokonce předčil ten větrný. Snad jedinou pozitivní věcí bylo, že fotovoltaika se v krajině lépe ztrácí a nepůsobí až tak rušivě jako les vysokých stožárů s rotujícími listy. Ale jak se říká, čert nikdy nespí, a tak je potřeba mít se stále na pozoru, zvláště pokud naši politici stále podléhají volání všeho schopných investorů, kteří se dožadují nutnosti veřejné podpory bez ohledu na oprávněné zájmy společnosti jako celku a dovedně se maskují ekologií. Jistě, opatření k zamezení klimatických a ekologických změn na naší planetě jsou zcela nezbytná a nutná, ovšem je k nim potřeba přistupovat s rozumem a rozmyslem, tak aby byly opravdu po všech stránkách efektivní. 

 

Ve Střížovicích na Plzeňsku odmítli obří VE

12. 3. 2014

Až 195 metrů vysoké obří větrníky měly chtěla vybudovat německá firma Ostwind v malé obci Střížovice jižně od Plzně, v sousedství nebílovského barokního zámku. Obyvatelé obce i okolí odmítli tento záměr v petici a nakonec i v obecním referendu 1.3. 2014. Více k tomu ZDE.

 

 

Na VE a další OZE budeme doplácet ještě 15 až 20 let

12. 3. 2014

Díky našim politikům budeme ještě 15 až 20 let doplácet na pohádkové zisky provozovatelů některých obnovitelných zdrojů energie (OZE). Více v příspěvku ZDE.

 

Projekt VTE Krásné Údolí pozastaven!

27. 11. 2013

Na základě negativního posudku na dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí záměru "VTE Krásné Údolí" ze 16.9.2013 a  následného nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí, oznamovatel záměru, firma VTE Krásné Údolí s.r.o., požádal o ukončení procesu posuzování vlivů záměru VTE Krásné Údolí na životní prostředí. Ovšem jak investor, tak vedení města Krásné Údolí se nehodlají vzdát a napadají rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

 

Posudek EIA na VTE Krásné Údolí

20. 11. 2013

16.9.2013  obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Karlových Varech posudek na dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, záměru "VTE Krásné Údolí". Více v celém příspěvku, text posudku ZDE.

 

Krásnoúdolská radnice zpochybňuje vizualizaci odpůrců

18. 4. 2013

Ve vývěsní skřínce města Krásného Údolí se objevilo srovnání vizualizací investora VTE Krásné Údolí a odpůrců VTE. Cílem je zdiskreditovat vizualizaci odpůrců VTE,  vytvořených Ing. arch. Jiřím Janischem, neboť ukazuje větrníky v "plné parádě" a dokazuje, že nebudou tak úplně neviditelné, jak se snaží tvrdit investor.

 

Evropský paradox

18. 4. 2013

Naláká ČEZ investory do svých fotovoltaik? Článek k problematice podpory OZE.

 

Co se aktuálně děje kolem VTE v Krásném Údolí

17. 4. 2013

V současné době, tedy v dubnu 2013, běží proces posuzování vlivů na životní prostředí na záměr VTE Krásné Údolí (kód záměruVTE Krásné Údolí - kód záměru KVK456), který je nyní v etapě přípravy vyhodnocení dokumentace EIA. K dokumentaci EIA bylo možné se vyjádřit v průběhu března, čehož využili jak okolní obce tak i fyzické i právnické osoby. Současně odpůrci výstavby VTE Krásné Údolí připravili osvětovou kampaň v Krásném Údolí, neboť se ukázalo, že místní obyvatelé nejsou dostatečně a objektivně informováni o problematice VTE. V březnu se rovněž přípomínkoval právě zpracovávaný územní plán města Krásné Údolí. Více informací najdete v celém příspěvku.

 

Informační leták k výstavbě VTE Krásné Údolí

17. 4. 2013

 

Je možné srovnávat VTE Jindřichovice a VTE Krásné Údolí?

17. 4. 2013

   Nedávno jsme s manželkou vyjeli ověřit některé skutečnosti projektanta záměru výstavby šesti vysokých větrných elektráren Krásné Údolí, (dále VTE Krásné Údolí), který je v současné době připravován k výstavbě a který svými technickými a pohledovými dopady výrazně zasáhne zhruba 1.150 obyvatel. Cílem cesty byla skupina čtyř VTE, které jsou umístěny na katastru obce Jindřichovice, okres Sokolov a které realizoval stejný investor. Přístup k nim nebyl složitý, řeší ho odbočka na komunikaci Sokolov Kraslice, zhruba v polovině cesty mezi obcemi Dolní Nivy a Jindřichovice.
   Zaměřili jsme se na sledování několika ukazatelů, které se zpravidla uplatňují při zdůvodňování záměrů VTE v území a které po bodech uvádíme

(více v celém příspěvku).