Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Příspěvky

Toužimsko se bouří proti obřím větrníkům v Krásném Údolí

7. 3. 2013

vizualizacevtekrudolijanisch.jpgNěkteří obyvatelé i obce Toužimska se začínají bouřit proti výstavbě větrné elektrárny (VTE) v Krásném Údolí. Obce společně s odpůrci VTE připravili pro veřejnost podpisovou akci a občané mohou vyjádřit podpisem společného stanoviska v jednotlivých obcích a též v toužimském infocentru svůj odmítavý postoj k VTE.

 

Pozdní prozření v Baudreville... aneb úžasná investice pro zlost

20. 2. 2013

Obyvatelé severozápadofrancouzské vesničky Bodreville, v Normandii, podobně jako mnoho jiných po celém světě, podlehlo vábení "větrníků", když za určitý obnos peněz do obecní kasy z pronájmu obecních pozemků provozovateli větrných elektráren, souhlasili s jejich výstavbou. Po čase zjistili, že byli obelháni a větrníky za jejich domy jsou nyní jejich noční můrou. V této přímořské lokalitě fouká prakticky nepřetržitě, takže obří "větrníky" běží neustále. Místní lidé jsou na přírodní hluk moře a větru zvyklí, ale po výstavbě čtyř větrných elektráren se situace změnila. Pravidelný mechanický hluk, zcela odlišný od toho přírodního, se neodbytně vtírá do jejich života. Dnes svého neuváženého činu litují... Reportáž najdete v Odpoledním vysílání Radiožurnálu z 6. února 2013, 16:00 hodin - záznam najdete ve stopě 43:45 minut: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2823676. A celý článek v celém příspěvku. 

 

Budeme zase platit za něčí zlotřilost?

11. 2. 2013

Tak to už konečně prasklo, i když tak trochu divně a na vrub fotovoltaiky. To, o čem víme již delší dobu a na co jsme vždy poukazovali na příkladu větrných elektráren, tedy to, že kdosi pod pláštíkem ekologie a zelené energie buduje mohutný tunel do státní kasy a našich peněženek, je tedy na světě. A opět se mlží, místo toho, aby se řešilo, jak zachránit naše peníze, řeší se jak to z nás dostat. Kdo a kdy zastaví podivný systém arbitráží řízených zločineckými skupinami "podnikatelů". Budeme opět mlčet a necháme se jako hloupé ovce, lumpy a jejich pomahači ve státní správě, samosprávě a dalších institucích, a to i v zahraničí, schovávajících se za šikovně ušité zákony, oškubat? Nastává doba říci jasné stop všem těm loupežníkům, a nejen v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE). Nic proti OZE, nepochybně má jisté opodstatnění, ale jak víme i z historie, každou dobrou myšlenku a věc dokáží někteří lidé zneužít, a je tedy třeba být neustále ve střehu a nebýt lhostejný k dění okolo nás. Ostatně o to nám jde i v Toužimském antivětrníku a dalších spřízněných organizacích v rámci Unie pro krajinu či nadnárodní EPAW, o rozumný a odpovědný přístup k veřejným statkům - tedy k životnímu prostředí, veřejným financím, přírodě.        

 

Obnovitelné zdroje energie a my

25. 1. 2013

Hlavní příčinou našich potíží s velkými větrnými elektrárnami (VVE) v našem regionu je především nekoncepční a neracionální státní podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Více k této problematice v našem (a nejen našem) regionu si přečtěte v celém příspěvku.

 

VTE Krásné Údolí posoudí EIA

23. 12. 2012

Na základě výsledku zjišťovacího řízení, provedeného v roce 2012, Krajský úřad Karlovarského kraje rozhodl 3. listopadu 2012, že záměr na výstavbu větrné elektrárny (VTE) v Krásném Údolí, má významný vliv na životní prostředí a tedy bude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

 

 

VTE Krásné Údolí - zjišťovací řízení 2012

21. 12. 2012

Záměr na vybudování větrné elektrárny u Krásného Údolí vstoupil v roce 2012 do další etapy.

Investor, VTE Karásné údolí, tedy firma VTE Krásné Údolí s.r.o. z Chomutova, vybudoval nad Krásným Údolím mobilní měřící stanici a v srpnu 2012 přistoupil k administrativním úkonům k povolení realizace záměru.

Vzhledek k tomu, že záměr na výstavbu VTE Krásné Údolí není v souladu s územně plánovací dokumentací, město Krásné Údolí zahájilo již v roce 2011 zpracovávání nového územního plánu, kde by tento záměr byl na požadavek investora obsažen, tato dokumentace je před schválením.

Investor Krajskému úřadu Karlovy Vary oznámil v srpnu 2012 záměr na výstavbu VTE Krásné Údolí a ten 26. září 2012 zahájil zjišťovací řízení záměru, zařazeného v kategorii II, v rámci posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Jako dotčené obce byly osloveny pouze město Krásné Údolí, obec Útvina a Otročín, a přestože vliv zamýšlených VTE bude výrazně zasahovat i na území města Toužimi, toto osloveno nebylo.

Pro zjišťovací řízení vypracovala v červnu 2012 firma G.L.I. – sdružení podnikatelů z Humpolce - příslušnou dokumentaci, zejména hodnocení krajinného rázu.   

 

Publikace Syndrom větrných turbín

1. 11. 2011

Díky aktivitám Unie pro krajinu byl pořízen překlad publikace Wind Turbine Syndrom od Niny Piermont, MD. a PhD., z roku 2009, která pojednává o zdravotnickém výzkumu působení větrných elektráren na lidské zdraví. Překlad publikace je možno stáhnout zde.