Jdi na obsah Jdi na menu
 


Toužimský antivětrník, občanské sdružení
 
Výroční zpráva pro rok 2008
 
 
 
 
Hospodaření
 
Sdružení hospodařilo v roce 2008 v souladu s plánem činnosti sdružení, výsledek hospodaření byl kladný. Finanční prostředky byly uloženy na pokladně sdružení. Příjmy pocházely výhradně z členských příspěvků a darů příznivců. Výdaje sestávaly z běžných provozních výdajů za poštovné a pronájem sálu.
 
Příjmy .........................       800,- Kč
Výdaje ........................      237,- Kč
Výsledek ....................       563,- Kč
 
 
 
 
Činnost
 
V zájmovém území sdružení byl v roce 2008 zjištěn jen jediný záměr na realizaci VE , a to záměr plzeňské firmy AFE Bohemia, s.r.o., na výstavbu Větrného parku Bezvěrov-Nečtiny (týká se k. ú. Dolní Jamné, Chudeč, Čestětín, Kamenná Hora v obci Bezvěrov), bohužel však nebyla včas zachycena informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), (zveřejněno 31.1. 2008)., takže se sdružení nemohlo k řízení o tomto záměru ve stanoveném termínu připojit.
Jiné aktivity kolem VE pak nebyly zaregistrovány, nebyly proto činěny žádné odpovídající kroky.
Také v oblasti osvěty byla činnost sdružení omezena v podstatě pouze na informování veřejnosti o činnosti sdružení a o činnosti Unie prostřednictvím webových stránek sdružení a Unie, a dále prostřednictvím regionálního tisku, přístup do místního tisku byl díky cenzuře velmi problematický. Jiné osvětové a propagační aktivity nebyly vyvíjeny. 
Zamýšlené setkání partnerských organizací v regionu Karlovarského kraje se zatím nepodařilo neuskutečnit.
Koncem roku 2008 byl zaregistrován vznik evropské platformy odpůrců větných farem EPAW, o případném zapojení rozhodne až nejbližší členská schůze.
Sdružení je v aktivním kontaktu s vedením Unie pro krajinu a jejím prostřednictvím i s ostatními partnerskými organizacemi.
 
  
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin. Zapsal: Jiří Schierl
 
Předseda: Jiří Schierl, v. r.                                            Ověřil: Ing. Vladimír Grosser, v. r.