Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva za rok 2009
 
 
 
1. Členská základna.
 
K 31.12.2009 bylo členy sdružení 8 individuálních a jeden kolektivní člen (s cca 50 členy).
 
2. Hospodaření sdružení v roce 2009
 
Sdružení hospodařilo v roce 2009 pouze s příjmy z členských příspěvků (50,- Kč/rok), jiné příjmy nemělo. Výdaje byly pouze za členský příspěvek v Unii pro krajinu ve výši 500,- Kč (+ podací poštovní poplatek 22,- Kč) a za odměnu za vedení účetnictví za rok 2008 a 2009 Ing. Květoňové ve výši 100,- Kč.
Veškeré finanční prostředky sdružení jsou uloženy v pokladně.
Celkové příjmy celkem ……………… 300,- Kč
Celkové výdaje celkem ……………… 622,- Kč
Pokladna:
Počáteční stav k 1.1. 2009 …………… 563,- Kč
Konečný stav k 31.12.2009 ………….. 241,- Kč
 
3. Činnost sdružení
 
Rada sdružení se scházela k neformálním schůzkám, kde se probírala aktuální situace kolem problematiky VE a obnovitelných zdrojů.
V roce 2009 se v našem zájmovém území nerealizovala žádná aktivita kolem VE, územní plán kraje i města Toužimi je ve stavu zpracovávání, připomínky sdružení byly řádně odeslány již dříve, další kolo projednávání očekáváme v tomto roce. Rada byla rovněž v kontaktu s Unií pro krajinu, jejíž zakladajícími členy jsme, kde dochází k pravidelné výměně informací o dění kolem VE. Naše společné snažení podpořené i účastí v Evropské platformě proti větrným farmám – EPAW (nyní má 394 členů z 21 zemí Evropy, naše sdružení bylo prvním signatářem za ČR) přináší první úspěchy, a to omezení nekoncepční politiky neúměrné podpory vybraných obnovitelných zdrojů energie (viz právě přijaté opatření na snížení podpory fotovoltaiky) a byla zahájena i na politické úrovni diskuze na toto téma. Je však také třeba podotknout, že k tomu významnou měrou přispěla i hospodářská situace ve světě, do jisté míry způsobená i námi kritizovanou nekoncepční politikou veřejné podpory.
Bohužel se nám nepodařilo pro zaneprázdnění rady zorganizovat plánovanou exkurzi na větrnou farmu, přednášku pro veřejnost a ani regionální setkání spřátelených sdružení na Karlovarsku. Zatím jsme se bohužel nezúčastnili ani žádné akce EPAW (jazyková bariéra a velká vzdálenost místa konání).
Místo zrušeného webu na serveru mujweb.cz byl vytvořen nový na adrese www. touzimskyantivetrnik.estranky.cz, informace a korespondence je přístupná členům sdružení na e-mailu antivent@seznam.cz.
VE rozhodně nevyšly z kurzu, jak tomu nasvědčují informace z jiných regionů ČR a je jen otázkou času, kdy se zájem o VE na Toužimsku opět objeví.
 
 
 
V Toužimi dne 15.2.2010 
 
Zprávu zpracoval: Jiří Schierl, předseda
 
Zpráva schválena usnesením valné hromady sdružení č. 2.1.2010 dne 19.3. 2010.